Car Repair

Štefánikova 1106, Kúty 908 01 Tel: +421 903 435 959

O nás

Našou hlavnou činnosťou sú výkopové a zemné práce, podtláčanie komunikácií a pokládka asfaltových plôch.

Viac ...

Naša činnosť

Hlavným cieľom spoločnosti je v prvom rade spokojnosť zákazníka s kvalitou vykonanej práce.

Viac ...

Referencie

Počas 20 ročnej praxe sme spolupracovali na viacerých významných prácach pre rôznych zákazníkov.

Viac ...

Profil spoločnosti

História spoločnosti SIIS Handel s.r.o.siaha do roku 1992. Počas viac ako 20 ročnej existencie sme realizovali množstvo investičných akcií v oblasti výkopových a zemných prác. Takisto sme realizovali množstvo asfaltovacích a betónovacích zákaziek.

Politika našej spoločnosti je zameraná na kvalitu odvedenej práce a teda spokojnosť zákazníka. Efektivita vynaložených prostriedkov je nemenej dôležitá.

Záleží nám tiež na bezpečnosti našich zamestnancov, dbáme na využívaní bezpečných pracovných postupov, používaní ochranných pracovných prostriedkov a výstražnom označení stavebného priestoru. Záleží nám tiež na životnom prostredí a preto sa snažíme, aby bolo našou činnosťou ovplyvnené čo najmenšou mierou.

Viac ...

Certifikáty ISO a OHSAS

Dôkazom vyššie uvedených tvrdení je udelenie certifikátov noriem ISO v oblasti kvality práce, bezpečnosti práce a živetného prostredia.

ISO 9001 Systém riadenia kvality
Norma definuje požiadavky na organizáciu s cieľom maximálne uspokojiť zákazníka.
OHSAS 18001 Systém manažerstva BOZP
Norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
ISO 14001 Systém enviromentálneho manažerstva
Norma napomáha organizáciám minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie spôsobené ich činnosťou.